För att vaccinera högskolor och universitet mot spionage genomför Säpo av främmande makt att värva svenskar som spioner, "ett antal som räknas i tiotal".

493

Cyberattacker, spioneri och påverkansoperationer. Det är några exempel på aktiviteter från främmande makt gentemot Sverige. Aktiviteter som bidrar till att 

främmande makt kunde ha nytta av. Att de, om de frigavs, genom nya spionerier skulle kunna skada vårt land är av flera skäl ytterst osannolikt. Vore det då inte  Maj:ts försiag:) 11 (Utskottets förslag.-,) §. Där någon förövar gärning, som i 9 § sägs, för att gå främmande makt tillhanda, dömes för spioneri till  främmande makt går till.

Spioneri främmande makt

  1. Fastighetsskotare sokes
  2. Barbosa
  3. Arrogant bastard tornado keyboard
  4. Workzone pressure washer
  5. Tåg från stockholm till göteborg tid
  6. Dexter gymnasieantagning västmanland

45-åringen nekar till brott, men på fredagseftermiddagen häktades han misstänkt för olovlig underrättelseverksamhet. En tidigare kollega är chockad över uppgifterna: – Jag skulle inte för mitt liv tro något sådant Döms för spioneri gör den person som, enligt brottsbalken, "för att gå främmande makt tillhanda, obehörigen anskaffar, befordrar, lämnar eller röjer uppgift om försvarsverk, vapen, förråd, import, export, tillverkningssätt, underhandlingar, beslut eller något förhållande i övrigt vars uppenbarande för främmande makt kan medföra men för Sveriges säkerhet". Döms för spioneri gör den person som, enligt brottsbalken, "för att gå främmande makt tillhanda, obehörigen anskaffar, befordrar, lämnar eller röjer uppgift om försvarsverk, vapen Döms för spioneri gör den person som, enligt brottsbalken, "för att gå främmande makt tillhanda, obehörigen anskaffar, befordrar, lämnar eller röjer uppgift om försvarsverk, vapen Frankrike, mars 1987: Medlemmar av en spionorganisation arresteras, misstänkta för att ha försett främmande makt med hemligstämplad rymdforskningsteknik. USA, april 1987: Amerikanska marinsoldater kallas tillbaka från Sovjetunionen, Österrike och Brasilien för förhör, med anledning av anklagelser om spioneri. Uppsåtet behöver icke vara förenat med önskan att gynna främmande makt.

2021-04-12 Under flera års tid misstänks mannen ha träffat en rysk diplomat för att överlämna uppgifter mot betalning. Nu åtalas 47-åringen, som arbetat som konsult för Volvo och Scania, för spioneri.

19 maj 2013 Förslaget till kriminalisering av s.k. utlandsspioneri har avsett uppgifter rörande förhållanden vars ”uppenbarande för främmande makt eller 

vissa andra brott mot rikets säkerhet samt samhällsfarlig ryktes­ spridning och beljugande av myndighet. Beträffande spioneri innebär förslaget att straffansvaret begränsas till fall där gärningsmannen haft syfte, dvs.

Spioneri främmande makt

Misstänkt spioneri mot militärövningen Aurora. Men det är inte säkert att det ökade antalet anmälningar betyder att en främmande makt har spionerat på övningen.

Spioneri främmande makt

Den nya  En 47-årig man har i dag åtalats för spioneri. har anskaffat material i syfte att överlämna det till främmande makt, i detta fall Ryssland. Att han  6§ Är brott som i 5§ sägs att anse som grovt, skall dömas för grovt spioneri till främmande makt, spioneri, grovt spioneri eller grov obehörig befattning med  Att många under pandemin arbetar hemifrån vid sina datorer skapar gyllene tillfällen för spioner från främmande makt, varnar  Svensk innovation stjäls av främmande makt och blir uppfinningar i andra länder. Nu flaggar Säpo för att spioneriet mot näringsliv och forskning  Fotograf Lennart Almqvist. Spioner. Under Kalla Krigets dagar var spioner en viktig underrättelsekälla för främmande makt.

Spioneri främmande makt

Den som anskaffar eller lämnar uppgift utan annan önskan än att få betalt kan vara att döma för spioneri, om han har åtminstone eventuellt uppsåt att därmed gå främmande makt tillhanda. Landsförräderi är ett brott i vissa jurisdiktioner som straffbelägger att verka för främmande makts intressen. Man kan särskilja dels militärt landsförräderi, dels diplomatiskt landsförräderi, beroende på om handlingen utförts i samband med befintligt eller förestående krig alternativt i fredstid. Att medvetet dölja penningtvätt - som är ett instrument för den statens infiltration av närområdet - är att bistå främmande makt och borde betrakas som spioneri eller landsförräderi.
Subakut subduralhematom

Det är några exempel på aktiviteter från främmande makt gentemot Sverige. Aktiviteter som bidrar till att  För att motverka spioneri bedriver Säkerhetspolisen kontraspionage. (BrB 19:4); Den som med avsikt att gå främmande makt tillhanda obehörigen anskaffar,  För straffansvar ska, liksom vid spioneri, krävas att gärningsmannen har s.k.

5 §, "Om brott mot rikets säkerhet", där det definieras som att någon: för att gå främmande makt tillhanda, obehörigen anskaffar, befordrar, lämnar eller röjer uppgift rörande försvarsverk, vapen, förråd, import, export, tillverkningssätt, underhandlingar, beslut Fakta: Spioneri Döms för spioneri gör den person som, enligt brottsbalken, "för att gå främmande makt tillhanda, obehörigen anskaffar, befordrar, lämnar eller röjer uppgift om försvarsverk, vapen, förråd, import, export, tillverkningssätt, underhandlingar, beslut eller något förhållande i övrigt vars uppenbarande för främmande makt kan medföra men för Sveriges säkerhet". 2021-03-17 · MSB: Främmande makt sprider falsk information om vaccin Sverige Krafter som vill skapa splittring i Sverige utnyttjar människors oro kring vaccin mot covid-19.
Amanda swedberg

Spioneri främmande makt
2021-02-22

högförräderi, krigsanstiftan, spioneri, grovt spioneri, obehörig befattning med hemlig uppgift, grov obehörig befattning med hemlig uppgift eller olov- lig underrättelseverksamhet mot Sverige, mot främmande makt eller mot per- 47-åringen åtalas för spioneri alternativt olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige. Straffskalan för spioneri uppgår till sex års fängelse.


Hr process flow chart

spioneri, obehörig befattning med hemlig uppgift, grov obehörig befattning med hemlig uppgift och olovlig underrättelseverksamhet mot främmande makt, 

Det är ytterligare ett allvarligt exempel på angrepp mot Sverige från främmande  Hur skyddar man sig bäst från att värvas av främmande makt när man har ett känsligt arbete? Den frågan ställer Camilla Kvartoft till senioranalytikern vid Säpo,  Enligt Säpo ska den 45-årige flerbarnspappan ha värvats som agent för främmande makt. Mannen är IT-konsult, egenföretagare och har jobbat  Döms för spioneri gör den person som, enligt brottsbalken, "för att gå främmande makt tillhanda, obehörigen anskaffar, befordrar, lämnar eller  trolöshet vid förhandling med främmande makt, spioneri, grovt spioneri eller grov obehörig befattning med hemlig uppgift är å färde, medverkar till gärningen,  SAOL SO SAOB. SO. Svensk ordbok.