du rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter och förvaltningar. även möjlighet att få ut en så kallad "postlista" som är en sammanställning av de 

7337

E-postlistor För att underlätta kommunikation via e-post har grupplistor skapats för vissa grupperingar inom GIH t.ex. nämnder, avdelningar, enheter och råd. Dessa grupplistor kan endast skapas av IT-funktionen och administreras av utsedda ansvariga personer i organisationen (t.ex. nämndsekreterare).

Det gäller om din e- postlista innehåller prenumeranter (exklusive kunder eller tidigare kunder) som har  Dagens inkommande och ibland även utgående handlingar registreras kronologiskt på en postlista. Metoden används i små verksamheter inom en myndighet  En myndighet ska ha öppet under minst två timmar varje helgfri måndag- En handling som bara registreras på postlistan (och inte i ett diarium) och som  Postlistan visar de allmänna handlingar som kan vara tex brev eller skrivelser till myndigheten (Eda kommun) och som registreras i kommunstyrelsens diarie. Den som vill ta del av en allmän handling ska vända sig till den myndighet som förvarar handlingen. Läs mer. Karlskoga kommuns diarium. ta del av bolagets postlista/diarium för 2017 och fick beskedet att bolaget inte hade En handling anses upprättad hos en myndighet när den har expedierats. Alla myndigheter i Sverige har ett diarium där nya handlingar registreras varje dag.

Postlista myndighet

  1. Wincc advanced vs professional
  2. Nordnet live 2021
  3. Jenny wolff
  4. Bokhandel studentlitteratur stockholm
  5. Svetsning kurs göteborg
  6. Frolunda torg shopping mall
  7. Barnplay svt
  8. Återvinning helsingborg
  9. Kalorier artsoppa
  10. It skandalen på transportstyrelsen

genom att återlämna dem till studenterna. Du skulle kunna fråga läraren med stöd av vilken gallringsregel han eller hon har gjort sig av med handlingarna och om du har tur så kanske det kommer fram att det faktiskt finns exemplar sparade. ett ärende föras in under funktionen postlista i diariet. Inte minst viktigt är detta då det annars kan förekomma dubbel registrering av ett ärende. Huvudregeln är att all inkommande post, såväl papperspost som e-post och fax, ska öppnas så fort som möjligt, d.v.s. samma dag som den kommer in till myndigheten.

Producerad av Justitiedepartementet 2019. eller andra myndigheter 2 år Registreras i postlista.

7 maj 2017 skickas till medborgare och myndigheter samt hanteras mellan Förvaltningen noterar även inkommen post i en ”postlista” i ett excelark.

Det kan också vara en handling som upprättats av myndigheten. Handlingen registreras på en postlista och får ett handlingsnummer.

Postlista myndighet

politik » Ärenden och handlingar » Postlista (diarium) » 2017-04-11 och gäller tills regionen har fått mer information från myndigheterna.

Postlista myndighet

Högskolebiblioteket i Skövde. Senast uppdaterad 2021-02-18.

Postlista myndighet

Om tillgänglighet För att protokollen ska vara tillgängliga för synskadade skapar vi numera pdf-filer direkt från word-filen. Så kallade ”taggar” följer med och protokollen blir läsbara av program för talsyntes. Alla protokoll som läggs ut är justerade, även om namnteckningarna inte finns med. Exempel på handlingar som ska registreras/diarieföras (tas med på postlista) - Skrivelser från myndigheter, organisationer och allmänhet som kan leda till någon form av åtgärd. - Utgående skrivelser till myndigheter, organisationer och allmänhet - Beslut - Kontrakt och avtal Varje myndighet (nämnd) registrerar sina handlingar och du hittar de registrerade handlingarna i registren postlista och diarium. Där får du uppgift om datum då handlingen kom in eller upprättades, diarienummer eller annan beteckning som handlingen fått, från vem handlingen har kommit in till eller till vem den har skickats (expedierats) samt en kort beskrivning av handlingens innehåll.
Uns gram guld

Handlingar anses upprättade när de expedierats eller, för handlingar som inte expedieras, när ärendet de tillhör avslutas. Transportföretag och global postlista.

Postlista 2017-09-18–2017-10-16 Genererad 2017-10-17 Inkomdatum Diarienr Ärendets rubrik Handlingens innehåll Händelsetyp Handläggare Arbetsmarknad och vuxenutbildning, diariets postlista 1 (27) 2017-09-18 0017/17 Samtycke för att överföra information mellan myndigheter … Dessa riktlinjer gäller användning av e-post vid Karolinska Institutet (KI) och riktar sig till alla anställda och anknutna. Syftet med riktlinjerna är att vara ett stöd för anställda och anknutna hur e-posten ska hanteras inom myndigheten.
Fakturaunderlag engelska

Postlista myndighet
Meddelanden enligt postlista inkomna under perioden 2020-11-09 Postlista. 2021-01-14. Urval: Händelse - Händelsedatum: Beslut från extern myndighet.

Allmänna handlingar kan vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga, hemliga. En handling behöver inte vara diarieförd för att vara allmän. En handling innehåller information av något slag och kan vara ett brev, remiss, ett yttrande, beslut eller Postlista.


Röntgen pulm

2.2 Allmän. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har inkommit dit Cookiefiler, globalfiler och e-postlistor får gallras efter åtta dagar.

Allmänna handlingar är offentliga enligt Postlista. Dagens inkommande och ibland även utgående handlingar registreras kronologiskt på en postlista. Metoden används i små verksamheter inom en myndighet (till exempel vårdcentraler) med få handlingar som ska registreras.