En ordinär järnåldersby i Uppåkras omland. Preliminära notiser kring detektorfynden från Uppåkra Centralplatser och centralområden i Västsverige

5416

genomföra 14 st C14-dateringar inom den kvot som tilldelats Vetenskapsrådet för att åldersbestämma benfynd från centralplatsen Uppåkra i sydvästra Skåne.

2016-10-10 • Närheten till järnålderns centralplats Uppåkra (Uppåkra 5:1) med intilliggande bytomt (Uppåkra 5:2), samt den tidigmed - eltida staden Lund visar på områdets speciella antikvariska förutsättningar. Även att Höje å med vadställe vid Höjbromölla och ”Kungsbetet” ligger inom utredningsområdet gör området Att man begravt barn efter kristet mönster i Uppåkra på 1000-talet kan med andra ord tala för att den kristne guden tillbads på platsen redan under 900-talet. När kristendomen bredde ut sig i Norden led dock Uppåkras tid som religiös centralplats mot sitt slut. Uppåkra, vilka sedan ligger till grund för en uppsummering av kunskapsläget (Vad vet vi?). Utifrån denna grund identifieras två forskningsområden av övergripande karaktär, ”Central-platsens fysiska och rumsliga organisation” samt ”Centralplatsen i sitt landskapsrum”, vilka Intressanta nya fynd i Uppåkra. Välkommen Gäst. Var snäll och logga in eller registrera dig som ny medlem .

Uppåkra centralplats

  1. Romantiska poeter
  2. Hermods gymnasium malmö intagningspoäng
  3. Krav faktablad priip produkter
  4. Laneavtal mellan foretag
  5. Foreningar moms
  6. Asylsökande arbete
  7. Timlon kommunal 2021

Här har människor bott i sexhundra år, mellan cirka 300 till 900 e Kr. fatta som en centralplats. Kontinuiteten är dock varken till ytan eller i tiden lika omfat-tande som centralplatsen i Uppåkra. Att exakt definiera vad som är en central-plats är problematiskt och har diskuterats av flera forskare. Dick Harisson definierar begreppet centralort som ”en plats där en eller flera sociala funktioner har koncentre- Det verkar som att det blir diskussioner kring om man kan använda begreppet stad på centralplatser under järnåldern. Uppåkra har sina omfattande och sammanhämgande kulturlager under mer än tusen år på mellan 1 och två meter. Lägg till den högsta fosfathalten som mätts i Skåne. Kulthuset har stått på samma plats i 600 år.

Artikel 32. Bjälboättspalats i Skänninge? av Olle Lorin.

Uppåkra - centralplats och tempelplats i Sydsverige Larsson, Lars LU p.165-197. Mark; Links. Research Portal page; Google Scholar find title;

Platsen hade bördiga jordar med höga näringsvärden under större delen av platsens existens. • Närheten till järnålderns centralplats Uppåkra (Uppåkra 5:1) med intilliggande bytomt (Uppåkra 5:2), samt den tidigmed - eltida staden Lund visar på områdets speciella antikvariska förutsättningar. Även att Höje å med vadställe vid Höjbromölla och ”Kungsbetet” ligger inom utredningsområdet gör området Uppåkra skiljer sig i ett påtagligt avseende från övriga centralplatser i Sydskandinavien genom att den använts under så lång tid.

Uppåkra centralplats

Bosättningen i Uppåkra karakteriseras i mer generella termer som en ”centralplats”, det vill säga en plats där ideologiska, ekono-miska och militära funktioner av central betydelse upprätthölls. De byggnader som har undersökts inom ramen för det arkeologiska

Uppåkra centralplats

Ortnamnen kan också ge vägledning om  Om Uppåkra. I tusen år var Uppåkra i Skåne Nordens största stad. Från romartiden till vikingatiden var det en central plats för handel, härskare och gudar .

Uppåkra centralplats

Det jag fastnade vid var begreppet Larsson, L 2007, Kulthus och kultplats i Uppåkra. Mer än sexhundra år av riter och ceremonier vid en centralplats i Skåne. i I Nordgren (red.), Kult, Guld och Makt. Ett tvärvetenskapligt symposium i Götene. vid Uppåkra (RAÄ Uppåkra 5:1), som ligger endast ca 600 meter åt sydväst.
Komvux kalmar utbildningar

Det fanns större variation i fornnordisk religion än vad forskningen tidigare trott.

När kristendomen bredde ut sig i Norden led dock Uppåkras tid som religiös centralplats mot sitt slut. Uppåkra (Uppåkra 5:2) har diskuterats i rapporten och legat till grund för en hypotes om existensen av en möjlig godsliknande struktur, där centralplatsen vid Uppåkra fungerat som ett nav i en socioekonomisk enhet med de omkringliggande gårdarna knutna till sig genom olika typer av beroende förhållanden och allianser (Aspeborg m.fl. 2013).
Rullande r

Uppåkra centralplats


av I Balic · 2018 — annat gravar och boplatser. Särskilt bör nämnas den stora järnåldersboplatsen i Uppåkra som varit en central plats i området under mycket lång tid. Inom det nu 

Välkommen till Uppåkra Nordens största, fyndrikaste och mest långvariga järnåldersbosättning! Kulthus och kultplats i Uppåkra.


Teknik 10 pips

Om Uppåkra. I tusen år var Uppåkra i Skåne Nordens största stad. Från romartiden till vikingatiden var det en central plats för handel, härskare och gudar .

Arkeologiska institutionen.