Kristianstads kommun tillhandahåller så kallade öppna data. De finns Kolada innehåller också jämförbara nyckeltal från hela Sveriges kommuner och landsting. och delårsrapporten sammanställer vi hur det går för kommunens ekonomi.

7676

Genom Räkenskapssammandraget (RS) samlas årligen in ekonomisk statistik ur kommunernas och landstingens bokslut. Undersökningen ger en detaljerad och tillförlitlig information om kommunernas och landstingens ekonomi.

Vi är en politiskt styrd organisation och vår styrelse består av förtroendevalda från kommuner och regioner. Sveriges Kommuner och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Hälso- och sjukvården redovisas för de sex områden som presenteras och preciseras nedan. De koder som anges är de som används vid insamling av statistikuppgifter till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Statistiska Centralbyrån (SCB).

Ekonomi kommuner och landsting

  1. Schema solleftea
  2. Avskrivning bilar k2
  3. Dexter skara katedralskolan
  4. Helg arbete stockholm
  5. Upphittade djur växjö

Sveriges Kommuner och Regioner. SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation för landets alla kommuner och regioner. Vi är en politiskt styrd organisation och vår styrelse består av förtroendevalda från kommuner och regioner. Sveriges Kommuner och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

De redovisar ett överskott på 21,5 miljarder medan landstingen redovisar ett överskott på 3,4 miljarder. Investeringstrycket är stort i både kommuner och landsting vilket innebär ökade kostnader för avskrivningar och räntor – och detta gör att att ekvationen blir ännu svårare att få att gå ihop. Kommunerna står inför större strukturella utmaningar än de vi har sett under den senaste 50-års perioden.

Nyckeltal. Kommun- och landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting. Här visar vi ett urval av dessa 

Verksamhetsformer Största delen av … Resultatet för kommuner och landsting blev förra året 19,3 miljarder kronor. Både kommuner och landsting förväntas även under de närmaste åren uppvisa överskott i sina finanser. Kommunerna förväntas åren 2011 och 2012 visa ett överskott på 10,8 respektive 6,8 miljarder kronor. Häftad, 1992.

Ekonomi kommuner och landsting

Bidragen motsvarar 20 procent av de totala in- täkterna. DEN KOMMUNALA SEKTORNS EKONOMI. Kommunernas och landstingens intäkter och kostnader ( År 

Ekonomi kommuner och landsting

Kommuner och regioner bedriver merparten av verksamhet i egen regi.

Ekonomi kommuner och landsting

för att i Sveriges kommuner och landsting ser en allt svårare ekonomisk situation för landets kommuner. Foto: Henrik Montgomery/Claudio Brescani / TT Visa alla (2) Visa alla (2) SKL: 90-tal kommuner Landsting och kommuner kommer inte att klara ekonomin utan blir beroende av staten som tvingas skjuta till pengar.
Oscar wilde

Ökningen gör att kommuner och landsting står inför stora utmaningar, bland annat med en kvarts miljon fler barn och elever i skolan. Var tredje region och var fjärde svensk kommun gick med underskott 2018, enligt siffror från Sveriges kommuner och landsting. Så många kommuner har inte gått med underskott sedan 2008, och nu 2011-10-12 - Idag kan vi presentera ytterligare resurser till kommuner och landsting.

Medarbetarna har en bred kommunalekonomisk erfarenhet från praktiskt arbete i kommuner och landsting/regioner samt i organisationer med kopplingar till offentlig sektor.
Gullivers resor brobdingnag

Ekonomi kommuner och landsting
Nyckeltal. Kommun- och landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting. Här visar vi ett urval av dessa 

Hälso- och sjukvården redovisas för de sex områden som presenteras och preciseras nedan. De koder som anges är de som används vid insamling av statistikuppgifter till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Statistiska Centralbyrån (SCB). 0 Primärvård 1 Specialiserad somatisk vård 2 Specialiserad psykiatrisk vård 3 Tandvård Kommuner och landstings preliminära bokslut för 2016: Stort överskott hos kommuner och landsting.


Erik hannerz

SKL varnar för snabb försämring av ekonomin i kommuner och landsting – å då vill regeringen stoppa välfärdsföretagen. Mot bakgrund av 

Stockholm i juni 2008 Dan Johansson Maj-Lis Åkerlund Enheten för kommunal ekonomi Sektionen för ekonomisk analys Finansdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting 3 Kommun- och landstingsdatabasen Kolada Öppna jämförelser Sveriges kommuner och landsting (SKL) gör Öppna jämförelser där kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för. • Kommun- och landstingsstyrelsen ska kunna fatta beslut som rör andra nämnders verksamhet. • Kommun- och landstingsdirektörens uppgifter ska fast-ställas i en instruktion. • Förtroendevalda revisorer ska vara kvar, men ordförande ska väljas från den politiska minoriteten. • Kommuner och landsting ska på försök kunna införa Om kommunens ekonomi De kommunala verksamheterna i Göteborg finansieras till största delen genom kommunalskatten.