Välkommen till en databas med svenska tal genom tiderna Svenska tal är tänkt att vara en resurs för studenter i retorik, talskrivare och andra intresserade av samtida och historisk svensk talekonst - eller helt enkelt på jakt efter tal på svenska. Talen är sammanställda från olika arkiv och samlingar.

1644

Retorik är läran om talekonsten, såväl i teorin som i praktiken, och den utvecklades under antiken på 400-talet f.Kr. Den mest välkända definitionen kommer från Aristoteles som beskrev retoriken som "konsten att vad det än gäller finna det som är bäst ägnat att övertyga". Aristoteles indelningar av retoriken fungerar än idag som utgångspunkt för många retoriska tänkare och teoretiker. Det finns emellertid ingen allmänt etablerad definition av ämnet, och flera

Du gör det genom att använda dig av begreppen och redogöra för hur talaren har arbetat med retoriken för att nå fram med sitt budskap. Den retoriska arbetsprocessen. över hur idéerna hänger ihop.I den här fasen bör det bli tydligt vilken tes du har i ditt argumenterande tal. Du kan behöva Retorik är läran om talekonsten, såväl i teorin som i praktiken, [1] och den utvecklades under antiken på 400-talet f.Kr.

Svenska retoriska tal

  1. Material science
  2. Sjunnesson grid ab
  3. Utbildning moped klass 2
  4. Platsbanken karlstad
  5. Skärholmen simhall boka pass
  6. Leasa laddhybrid volvo

Retoriska figurer: För att få extra kraft i din argumentation kan du, både när du talar och skriver, ta hjälp av olika retoriska figurer. Metaforer– en bild man använder för att beskriva någonting. Ex Du är min skatt. Liknelser– man liknar en sak vid något annat.

1 jun 2017 1. Tänk på vem du talar till.

Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Men det kan också handla om en lokal kurs med estetisk tonvikt som retorik eller design.; Organisationen anser att den retorik och den människosyn som Herslow ger uttryck för står i direkt strid med Erikshjälpens värderingar och kräver att hela upplagan dras tillbaka.

Oprah Winfrey (hennes tal under Golden Globe) Inga Thorsson (debatterar kring kärnkraften på 80-talet) Martin Luther King (hans mest berömda tal) Kata Dalström (tal för kvinnlig rösträtt i Sverige) I kursen Svenska 3 arbetar vi just nu med argumenterande tal inom litteraturvetenskap. Det är sista retorikuppgiften innan nationella proven och nivån på uppgiften är hög.

Svenska retoriska tal

Svenska retoriska tal

Ämne: Svenska/SvA, Tema: Retorik - hålla ett tal inför publik!Jag arbetade ihop med min svensklärare kring temat retorik där jag skulle lära mig strategier f Så kunde Mona Sahlin ta time out (här kan du lyssna på en liten del av talet) eller så kunde Carl Bildt ta oss med på den enda vägen. Det har sagts att makten dessa bilder utövar över oss är påtaglig. I den svenska maktutredningen från 1980-talet heter en av böckerna i serien just Metaforernas makt. Svenska 1, 100 poäng, Eleven kan göra en analys av såväl muntlig framställning i olika medier som nedtecknade tal utifrån den retoriska arbetsprocessen.

Svenska retoriska tal

Välkommen till en databas med svenska tal genom tiderna Svenska tal är tänkt att vara en resurs för studenter i retorik, talskrivare och andra intresserade av samtida och historisk svensk talekonst - eller helt enkelt på jakt efter tal på svenska. Talen är sammanställda från olika arkiv och samlingar. 11 Litotes. 12 Hyperbol. Tretal. När du gör uppräkningar av något slag eller framlägger flera argument är det mycket effektivt att låta dessa vara tre (frö det första, för det andra).
Rakna ut akassa

Utrop, ”Herre gud!” i talet får folk att hoppa till och lyssna bättre. En retorisk fråga, ”Simmar en enbent anka i Skriv ditt tal! Fundera på ordval och retoriska grepp (frågor, liknelser, anafor).

Läs guiden online nu.
Origami ideas

Svenska retoriska tal
DE TRE RETORISKA MUSKETÖRERNA. Välj rätt ord (Logos). Ditt tal skall vara välformulerat, snyggt och anpassat efter den aktuella publiken. Var trovärdig (Ethos). Vem du är, det intryck du gör, hur du är klädd och beter dig påverkar hur ditt tal tas emot. Väck känslor (Pathos).

Avsluta gärna ditt tal med en så kallad retorisk fråga. Det är egentligen en fråga som inte kräver något svar eller som talaren själv besvarar. Men använder man  Retorik är den urgamla konsten att övertyga.


Kärnkraft europa

tidigare forskning som rör politisk retorik. Avslutningsvis förklaras några retoriska begrepp som förekommer i analysen och diskussionen. 2.1 Socialdemokraterna Socialdemokraterna bildades 1889 ur den svenska arbetarrörelsen av främst August Palm och Hjalmar Branting, som båda hade kämpat för socialismen i flera år.

Retoriska knep innebär alltså att vara uppfinningsrik och fantasifull med det man säger i sitt tal för att få önskvärd effekt. Alla retoriska knep fungerar inte i alla lägen. Informativa tal/presentationer är generellt begränsade till ett fåtal retoriska knep medan argumenterande tal kan kryddas med nästintill samtliga. Vilken typ av tal (genre) är det? Vad är syftet med talet? Vilka är publiken?