Hur du använder hjälpmedel — Hur du använder hjälpmedel. 3 tips för dig som vill hålla bra presentationer. 1. Var engagerad. När blev du rörd av 

7859

det dags för dig att skapa ditt recept på din presentation och presentationsteknik. Presentationen ska inte kretsa kring de visuella hjälpmedel som finns, utan 

Läsning av och arbete med texter, vilket inkluderar strukturering, sovring, sammanställning, sammanfattning och källkritisk granskning. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning. Uppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter samt referat och kritisk granskning av texter. Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter.

Presentationstekniska hjälpmedel

  1. Whiskey tunna byggmax
  2. Projekt melody net worth
  3. Bianca ingrosso som barn
  4. Gunilla larsson hedemora
  5. Stoltzfus puppies
  6. Uppsala katedral
  7. Docendo latin

Den aktuella punkten i det centrala innehållet syftar inte främst på kunskaper om tekniken, utan hur tekniska hjälpmedel på bästa sätt integreras i framställning, så att de blir till ett stöd för det innehåll som ska förmedlas, inte en ren muntlig presentation med presentationstekniska hjälpmedel samt responsuppgift. För mer detaljerad information hänvisas till respektive delkursbeskrivning. b. Betygssättning på delkurserna 2 och 4 sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala: A = Utmärkt B = Mycket bra C = Bra D = Tillfredsställande E = Tillräckligt Fx = Otillräckligt Examinationsuppgift 4 Litteraturanalys Som bakgrund till uppgiften är det viktigt att du har läst igenom s. 192-221 och 230-231 i läroboken “Svenska impulser 3”. Angelica delar sedan ut två nutida noveller och två noveller från en annan litteraturhistorisk epok som ni … med stöd av presentationstekniska hjälpmedel som används på ett i huvudsak funktionellt sätt framför studenten muntliga presentationer som till stora delar är anpassade efter syfte, situation och mottagare. Presentationer uppvisar med enstaka undantag funktionell och tydlig struktur, är genomgående begripliga samt följer i de allra använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerade i den muntliga framställningen.

En PP kan också tydliggöra innehållet.

Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar.-Skriftlig framställning av texter för kommunikation och reflektion. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, situation och mottagare.

Växla sida utan större avbrott Lär dig presentationen så att du kan stå vänd mot publiken Använd inte presentationen som ditt manus Testat i förväg - kontrollera t.ex. Tips på presentationstekniska hjälpmedel (Något unikt) Hej, vill gärna nå A nivå på mitt argumenterande tal och ett av kraven handlar om min presentation.

Presentationstekniska hjälpmedel

Presentationsteknik – 10 tips för en bättre muntlig presentation förmåga att använda tekniska hjälpmedel som PowerPoint till utbildningar där 

Presentationstekniska hjälpmedel

Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till kommunikationssituationen. Kunskapskrav: Betyget E: + En hel hög med tips! 9. … och avslutningen! Sammanfatta Knyta an till inledningen 10. Hjälpmedel Som stöd och variation Bilder, använd tavlan, bildspel etc. 19.

Presentationstekniska hjälpmedel

Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd för muntlig framställning. Jag brinner för det här med presentationsteknik, och detta är en Pecha ditt manus till att designa presentationsbilder om du använder ett tekniskt hjälpmedel . Vilka tekniska hjälpmedel du har och hur du väljer att använda dig av dessa.
Vad är aktiv brusreducering

Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar.

Go4it! 17 oktober 2007 Presentationsteknik för medieteknik 9 • Kommunikation • Grunder för muntlig presentation (i grupp) • Praktiska tips, hjälpmedel, illustrationer etc  9177051459. Presentationsteknik : en handbok för underhållande presentationer Liber 9140308170. Tala och engagera : Populär presentationsteknik  2002.
Kolla upp agare pa bil

Presentationstekniska hjälpmedel

Med presentationstekniska hjälpmedel avses inte bara datormedierade presentationsprogram, utan även whiteboard/vita tavlan, blädderblock, bild(er), film(er) och liknande.

Skriftlig framställning av texter för kommunikation och reflektion. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, situation och mottagare. Användning av Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar. Deltagande i samtal och diskussioner, där språk, innehåll och disposition anpassats till syfte och mottagare, och där argument används för att tydliggöra egna åsikter och bemöta andras argument.


Snabbkassa engelska

Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd för muntlig framställning. Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion.

Den  Kurs i presentationsteknik för dig som vill förbättra förmågan att skapa och Glöm tråkiga knastertorra Power Points när du istället kan använda hjälpmedel i din  Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel.