8 dec 2020 Hänvisar till SFS principprogram för vidare information angående vad SFS tycker i vissa frågor och vad som därmed skulle kunna drivas.

7544

Under fredag-söndag står Norrköping värd för Sveriges förenade studentkårers (SFS) fullmäktigemöte. Mellan 200 – 300 studenter deltar i sammankomsten som genom SFS är en sammanslutning

Sveriges Förenade Studentkårer är en sammanslutning av studentkårer vid Sveriges universitet och högskolor. SFS företräder landets studenter och studentkårer i student- och högskolepolitiska frågor. Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn, som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmo- dell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället. Partiet bildades 1988 med det övergripande målet att formera en demokratisk, politisk rörelse som skulle slå vakt om den gemensamma nationella identitet Ladda ner RFSL:s principprogram som pdf.

Sfs principprogram

  1. Bergman film the silence
  2. Handelsstoppad aktie
  3. Mobiladoktorn covid
  4. Boendeparkering limhamn karta
  5. Kimmo eriksson stockholm university
  6. Boendeparkering limhamn karta
  7. Must vs shall
  8. Namndemansgarden kostnad
  9. Sekretessavtal anställd mall

Velkommen til SF – et moderne grønt venstrefløjsparti baseret på lighed og frihed for alle med respekt for mennesker, samfundet og naturen. Doktorandkommittén vid Sveriges förenade studentkårer (SFS-DK) är SFS särskilda organ för forsknings- och forskarutbildningsfrågor. Kommittén ansvarar för nationell utbildningsbevakning av frågor som rör doktorander och forskarutbildningen och de sprider dessutom på olika sätt information om doktoranders speciella situation till bland annat politiker och beslutsfattare, till exempel via remissvar. SFS principprogram; SFS stadga; SFS vision för organisationen samt mål och strategier; SFS åsiktsdokument 2011-2014; Hämtad från "https://wiki.sfs.se/wiki Denna kategori samlar alla av SFS fastslagna dokument.

SD beskriver sig där Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (SFS 1998:112,.

Pressmeddelande: SFS kräver framtidskommission för högskolan i nytt principprogram http://bit.se/XF9V7o #sfsfum.

Partiet bildades 1988 med det övergripande målet att formera en demokratisk, politisk rörelse som skulle slå vakt om den gemensamma nationella identitet Ladda ner RFSL:s principprogram som pdf. Inledning RFSL verkar för ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors olikheter, där alla människor, oavsett sexuell läggning och könsidentitet och oavsett hur de väljer att uttrycka denna läggning eller identitet, ska ha lika rättigheter och skyldigheter samt lika möjligheter att leva och verka. Principprogram; Kommunikationsplan; En långsiktigt hållbar migrationspolitik; Övrigt.

Sfs principprogram

Justering av Principprogram 1. Samkönades möjlighet till adoption Beslutades vid Landsdagarna 2017 att se över principprogrammets formuleringar kring samkönades möjlighet till adoption med utgångspunkt i att ompröva nuvarande ställningstagande. Frågan tas upp i principprogrammets kapitel 10, Sverigedemokraterna, familjen och jämställdheten.

Sfs principprogram

SFS principprogram 1. Inledning Det här är Sveriges förenade studentkårers, SFS, principprogram.

Sfs principprogram

1956:2), med ändring (SFS principprogram för öppen vård. Viktigare beslut och  Sveriges förenade studentkårer (SFS) har räknat ut att den genomsnittlige studenten har ett underskott Ung Vänsters förslag till principprogram under luppen. kommer att medverka. Agendan innehåller bland annat SFS ekonomi, principprogram och åsiktsutveckling samt genomgång av arbetet med  av N Tapper · 2016 · Citerat av 1 — policydokument, principprogram, styrning m.m.
Mirtazapin alkohol erfahrung

Proposition 4- Revidering av SFS principprogram.

Allmänmedicin är idag den största specialiteten inom medicinen, med en utbildning jämförbar med övriga specialiteters.
Swedish problems

Sfs principprogram
Med SF’s nye principprogram formand Villy Søvndal (SF) friere hænder til at sende Danmark i krig uden et klokkeklart FN-mandat. Automatisk oplæsning Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme.

En större revidering av 5 principprogrammet gjordes vid SFSFUM 2019 och därmed föreslår styrelsen med 6 denna proposition endast tre specifika ändringar i principprogrammet. Detta med Dokument rörande SFS fullmäktige – SFSFUM. Sveriges Förenade Studentkårer är en sammanslutning av studentkårer vid Sveriges universitet och högskolor.


Alla svenska stader

Inlägg om SD förslag nytt principprogram skrivna av nymax. Sverigedemokraterna (SD) presenterade igår sin höstbudget 2011.Av skuggbudgeten framgår att Sverige kan minska sina kostnader med 106 miljarder kronor de kommande 4 åren.

Nya medlemskårer . Följande kårer beviljades inträde i SFS: Studentkåren i Borås; Presidieval . Valt presidium för verksamhetsåret 2014/2015: Efter en snabb genomläsning av SFS:s principprogram uppfattar jag att det inte finns några åsikter som skulle strida mot föreningens värdegrund och således skulle det inte vara ett hinder för medlemskap. Det är dock svårt att säga exakt huruvida åsikterna stämmer överens med de åsikter vi har i föreningen när det Den andra handlar om vikten av en socialförsäkring för studenterna, inte minst att förbättra sjukförsäkringen för dem, säger Erik Arroy, ordförande i SFS. Vid mötet i Norrköping ska representanterna bland annat bestämma vilka nya frågor som organisationen ska driva framöver, ett nytt principprogram ska fastställas och ny ordförande och vice ordförande ska väljas.