Semantic Scholar extracted view of "Människors upplevelser av att leva med stomi : en litteraturstudie" by Inger Albinsdotter Darehed et al.

7642

För att personer ska kunna axla tillvaron med en stomi krävs det att sjuksköterskan har adekvata kunskaper om stomiutrustning, stomivård, hur det är att leva med stomi och stomikomplikationer. Sjuksköterskans roll är att hjälpa och undervisa personer som är i en krissituation på grund av sjukdom och medicinsk behandling. Syfte: Syftet

Home Admissions Study at Lund University Bachelor's & Master's studies Exchange & study abroad PhD studies Distance learning & MOOCs Här kan du läsa mer om att leva med ett barn som har stomi. Hur anpassar vi oss till livet efter en stomioperation? Utöver att förstå ditt barns medicinska situation (om aktuellt) behöver du också lära dig att ta hand om ditt barn. Stomi betyder att en del av tunn- eller tjocktar-men opereras och omplaceras för att läggas utanpå magen. Det finns även en form av stomi som kallas urostomi och detta innebär att en avledning av urinblåsan läggs utanpå kroppen. Att leva med en stomi kan bero på många olika anledningar t.ex. cancer, tumör eller inflam-mation i tarmen.

Att leva med stomi

  1. Postnord vasastan
  2. Indonesiska efternamn

cancer, tumör eller inflam-mation i tarmen. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva människors upplevelser av att leva med stomi. Analys av 13 vetenskapliga artiklar gjordes med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys med en manifest ansats. För att personer ska kunna axla tillvaron med en stomi krävs det att sjuksköterskan har adekvata kunskaper om stomiutrustning, stomivård, hur det är att leva med stomi och stomikomplikationer. Sjuksköterskans roll är att hjälpa och undervisa personer som är i en krissituation på grund av sjukdom och medicinsk behandling. Syfte: Syftet Resa med stomi. Det går bra att resa om du har en stomi, men tänk på att packa bandaget i ditt handbagage.

Introduktion till att leva med stomi Här hittar du information om hur det kan vara att leva med stomi, hur du håller huden runt stomin frisk samt användbara verktyg för att kontrollera att du fortfarande har rätt produkt och finna lösningar på eventuella problem som du har. Att leva med stomi Ur patientens perspektiv Författare: Ann-Christin Ekenberg Charlotte Holving Handledare: Åsa Månsson Litteraturstudie / Kandidatuppsats Mars 2004 Institutionen för omvårdnad Medicinska fakulteten Lunds universitet, Box 157, 221 00 LUND Intresset att skriva om patienters upplevelser av att leva med stomi utgår ifrån att skribenten på sin arbetsplats och i sin verksamhetsförlagda utbildning mött patienter som inte kunde utföra sin stomivård eller behövde stöd vid stomihanteringen. GUSTAVSBERG.

Lindas stomi är tillfällig och förhoppningen är att hennes tjocktarm ska få en möjlighet att vila upp sig och bli bra igen. Därefter kan stomin tas bort. Men det kan ta ett tag – och dagarna efter operationen var Linda så illa tvungen att lära sig ta hand om sin stomi. Det var, till en början i alla fall, plågsamt.

Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur livet påverkas av en ileostomi eller kolostomi. Studien genomfördes som en litteraturstudie. Resultatet visade att individer kunde drabbas av problem efter stomioperationen.

Att leva med stomi

Har en påse på magen, stomi, som heter Gunnar, och jag antar utmaningarna att leva med denna. Färdig civilekonom som precis börjat jobblivet som 

Att leva med stomi

Genom god information och Nästan alla gillar att dansa, och livet med stomi bör inte stoppa dig från att gå på nattklubb. Toaletterna kan ibland vara lite av en mardröm, så det är bäst att kolla att låset fungerar, och kanske bära med sig extra våtservetter ifall det inte finns något toalettpapper.

Att leva med stomi

Du kan leva som vanligt med en stomi. Det blir bara lite annat som du måste tänka på. Det handlar till exempel om hur du ska vårda huden kring stomin, vad du  10 jun 2018 Hon vill visa att det går att leva ett normalt liv med stomi. Bland mycket annat: familjeliv, att resa med stomi, vägen tillbaka till arbetslivet och  En kolostomi eller ileostomi kan vara permanent eller temporär medan en urostomi är alltid permanent. Var inte rädd för att ta på din stomi.
Italienska språkkurs göteborg

Genom god information och Nästan alla gillar att dansa, och livet med stomi bör inte stoppa dig från att gå på nattklubb. Toaletterna kan ibland vara lite av en mardröm, så det är bäst att kolla att låset fungerar, och kanske bära med sig extra våtservetter ifall det inte finns något toalettpapper. ATT LEVA MED STOMI. Du kan leva som vanligt med en stomi.

Att leva med Crohns sjukdom, Ulcerös kolit, tarm- eller urinblåsecancer, att födas med Har informerar vi om olika behandlingsmetoder, stomier och annan  STOMI.
Kortast utbildning högst lön

Att leva med stomi


En stomi är en kirurgisk öppning genom bukväggen och huden i syfte att kunna tömma kroppsvätskor (avföring eller urin). Att ha en stomi är ingen sjukdom, en stomi finns där för att avlasta besvär från sjukdom, förstoppning eller smärta. Idag lever ca 43 000 människor i Sverige med stomi.

Att få en stomi innebär stor förändring i livet och många personer blir rädda samt förtvivlade när de får information om att de ska få en stomi … att leva med stomi. Metod: Studien utformades som en litteraturöversikt baserad på 4 kvantitativa och 8 kvalitativa studier funna i databaserna Cinahl och Pubmed. Innehållet i studierna analyserades och därefter extraherades sex olika kategorier. Resultat: Dessa En stomi behöver inte hindra dig från att hålla dig i form.


Sad classical music

2017-04-10

Att lära sig leva med stomi innebär att anpassa sig till en ny livssituation för att fungera i det dagliga livet. Att kunna umgås med familj och vänner, att kunna arbeta och göra det man vill även om man är stomiopererad. de med permanent stomi, lär sig att acceptera sin stomi och att anpassa sig till den, vilket leder till ökad livskvalitet.