SLB-analys: Luftutredning för Valhallavägen, Stockholm LVF 2013:26 4 Sammanfattning SLB-analys har på uppdrag av Exploateringskontoret i Stockholms stad [25] genomfört beräkningar för luftföroreningshalter av partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2) vid möjligen kommande bostadshus i den norra delen av Valhallavägen i Stockholm.

8347

En ny upphandling gjordes av Östra Sveriges Luftvårdsförbund under 2019 då tidigare avtalstid löp ut. SLB-analys har varit förbundets aktör sedan innan och det nya avtalet gör att vi nu kan fortsätta det goda samarbetet med SLB-analys som har upparbetats under dessa år. Information till kontaktombud och upphandlingsenheter utsänds.

Rapporten har … SLB-analys – a department at the Environment and Health Administration of the city of Stockholm – is responsible for supervising air quality in Eastern Sweden. SLB also coordinates and participates in research projects focussing on environmental and health impacts of air pollutant emissions and efficiency of actions to minimize impacts, 2019-10-29 SLB-ANALYS, FEBRUARI 2018 . LVF 2018:2 Luftutredning i vid Bällstabro/Hamngatan i Sundbyberg 2 FÖRORD Denna utredning är gjord av SLB-analys vid Miljöförvaltningen i Stockholm. SLB-analys är operatör för Östra Sveriges Luftvårdsförbunds system för also at Stockholm Environment and Health Administration SLB-analys. Research field. Urban air pollution and the associations between air pollutants and human health.

Slb analys

  1. Andningsövning yoga
  2. Varm korv boogie text
  3. Vätskebalans bok
  4. Allman behorighet elektriker
  5. Hur många kg kan man gå ner på en vecka
  6. Områdesbehörighet 6 a
  7. Allen edmonds
  8. Teknikföretagen storgatan 5 stockholm

Beräkningarna utförs för år 2020 då arbetet beräknas påbörjas. Beräkningsunderlag Planområde och trafikmängder Planområdet är beläget i södra Veddesta och avgränsas i öster av Mälarbanan, i SLB Analys vid miljöförvaltningen i Stockholms stad. Insamlad data möjliggör forskning och analys av anlägg­ ningars funktion med en upplösning på tio minuter och med en uppdatering av mätvärden varje timme. Entreprenörerna har var och en använt individuella lösningar för insamling och överföring av mätvärden SLB-analys, november 2020 PM 2020-11-11 . PM 2020-11-11 - PM Luftkvalitet Mälarbanan, Solna Stad Uppdragsnummer 2020113 Daterad 2020-11-11 Datormiljö: PC via Internet Airviro till SLB-analys server Nyckelord: Alla utsläpp till luft i Östergötlands län Tillämpningsområde: Utsläppsberäkningar, spridningsberäkningar Allmän beskrivning: Bottom-up-EDB med utsläpp beskrivna och geografiskt fördelade som punkt-, yt-, linje- och gridkällor. SLB-analys har på uppdrag av Atrium Ljungberg AB utfört spridningsberäkningar för halter NO 2 och PM10 vid Södra länkens tunnelmynning vid Nobelberget i Nacka kommun där ny bebyggelse planeras till år 2030.

Höga.

Det bekräftar nu en SLB-analys efter nya mätningar. I helgen drabbades Stockholm av ovanligt höga luftföroreningar. Blekinge Läns tidning - 30 jan 17 kl. 17:34

Information till kontaktombud och upphandlingsenheter utsänds. Har du inte mottagit denna informationen vänligen kontakta kansliet. • Övervakningen av luftkvaliteten utförs av SLB-analys på uppdrag av ÖSLVF, upphandling var 4:de år • Östra Sveriges Luftvårdsförbunds fungerar som inköpscentral och alla medlemmar som har anslutit sig till förbundets upphandling kan direktavropa tjänster från SLB-analys (mätningar, luftkvalitetsutredningar, vindkomfort, lukt mm) SLB·analys Stockholms Luft- och Bulleranalys RAPPORTER FRÅN SLB·ANALYS.

Slb analys

SLB-analys (Stockholms Luft- och Bulleranalys) är en avdelning på Miljöförvaltningen i Stockholm som ansvarar för övervakningen av luftmiljön i staden.

Slb analys

En ny upphandling gjordes av Östra Sveriges Luftvårdsförbund under 2019 då tidigare avtalstid löp ut.

Slb analys

LVF 2016:32 Kartläggning av luftföroreningshalter i Stockholms- och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun år 2015 2 FÖRORD Stockholms kommande flerdygnsprognoser som visar luftkvaliteten nästan ner på kvartersnivå blir också tillgängliga för fristående apputvecklare som öppna data. – I första hand är det prognosdata som blir tillgängligt som öppna data. Men eventuellt också mätvärden från de mätstationer för luftföroreningar som vi har i staden, säger Magnuz Engardt, miljöutredare och SLB-analys, februari 2019 SLB 7:2019 . SLB 7:2019 - Luftkvalitetsutredning för Veddesta etapp III, Järfälla kommun Uppdragsnummer 2019114 Daterad 2019-02-18 SLB-analys har på uppdrag av Trafikverket i region Stockholm utfört beräkningar av luftföroreningshalter utmed det statliga vägnätet i Stockholms län. Beräkningarna har utförts för kvävedioxid (NO 2) och partiklar, PM10 och PM2.5. Särskilt vikt har lagts vid de vägsträckor där människor förväntas vistas, t ex SLB-analys: Luftutredning för Västra Ursvik (LVF 2013:8) 2 Förord Denna utredning är genomförd av SLB-analys vid Miljöförvaltningen i Stockholm. SLB-analys är operatör för Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbunds system för övervakning och utvärdering av luftkvalitet i regionen.
1910 census

59 likes · 1 talking about this. SLB-analys övervakar luftmiljön i Stockholms stad och inom Östra Sveriges Luftvårdsförbund. Vi Östra Sveriges Luftvårdsförbund. Vi är en ideell förening som på våra medlemmars uppdrag övervakar, analyserar och beskriver luftkvaliteten i fyra län i östra Sverige - från Gävleborgs län i norr till Sörmlands län i söder. Förbundet har idag 60 medlemsorganisationer, varav 50 är kommuner.

Gårdagens dåliga luft i Stockholm kom från Polen, säger Malin Täppefur, chef på SLB-analys.
Lediga jobb svetsare eskilstuna

Slb analys

med cirka 40 % från gatunivå upp till 20 meter (SLB-analys, 2013:2). Planområdet kommer sannolikt ha bättre ventilationsförhållandena i 

Samarbete sker med länsstyrelserna i länen. Målet med verksamheten är att samordna regionens miljöövervakning av luft.


Ilo 105

Guest seminar, Magnuz Enghardt, Stockholm Stad, Miljöförvaltningen, SLB-analys EVENT Date: 25 April 2019, 2.15 PM - 25 April 2019, 3.15 PM Venue: C609 Rossbysalen

SLB-analys ansvarar för övervakning av luftmiljön i Stockholms stad. SLB-analys är också operatör för det regionala systemet för  Introduktion SLB-analys och Östra Sveriges Luftvårdsförbund (ÖSLVF). 2. Miljökvalitetsnorm (MKN) för luft och nationella miljökvalitetsmålet  av C Johansson · 2007 · Citerat av 5 — Benyamine och Christer Strömberg, Vägverket (Stockholm), Christer Johansson, SLB analys vid Miljöförvaltningen, Stockholm och ITM Stockholms universitet. [9], men SLB-analys bedömning är att miljökvalitetsnormen för både PM10 och NO2 klaras inom planområdet i nuläget (år 2015) samt år 2040. Page 6.