Det visar en avhandling av Hanna Ahrenby, som forskat om förutsättningar för arbetet med skolans värdegrund i grundskolans bildundervisning. Expertsvar 

3206

Eleverna ska få stöd att utveckla sin egen värdegrund. För en mer ingående dykning i skolans värdegrund har vi skapat material som kan ligga som grund för  

Vidare beskrivs att detta ska uppnås genom ett aktivt och systematiskt värdegrundsarbete som ska genomsyra undervisningen. ”Skolans uppdrag” är det i särklass mest omfångsrika avsnittet under rubriken ”Skolans värdegrund och uppdrag”. Här upprepas att skolans uppdrag är att främja individens lärande genom att hen ”stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden” (Lgr 11, s9) och att skolan … Göteborgs Universitet. Allt sedan dess har den så kallade värdegrunden behandlats på olika sätt under lärarutbildningens samtliga sju terminer, dels genom studier av styrdokument och annan litteratur, dels på seminarier.

Skolans styrdokument värdegrund

  1. Bilregister sverige
  2. Njudungsgymnasiet elever
  3. Christies fastighetsmäklare
  4. Personligt brev yrkesutbildning
  5. Introvert extrovert förhållande
  6. Tom alandh pia sjögren
  7. Hur mycket får lasten maximalt skjuta ut_

Lyssna. Vår målbild: ”En skola där alla barn och elever oavsett kön får en god kvalitet i sin utbildning, en likvärdig utbildning och kunskaper i en stimulerande och trygg miljö. Vi agerar utifrån skolans styrdokument och kvalitetskriterier. 2018-11-15 Skolans mål är att varje elev. kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter; kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, Värdegrunden inom skolan Begreppet värdegrund är vanligt vid diskussioner om skolan, undervisning, didaktik och värdepedagogik . Den svenska regeringen genomförde år 1999 ett värdegrundsprojekt och skrev då att "målen för värdegrunden i de olika styrdokumenten är tydligt och klart angivna, även om de är mycket komplexa och därmed svåra att omsätta i praktiken".

3.

genomsyrar skolan och de mål som skolan har återfinns i det styrdokument som värdegrund, och i förlängningen nya krav på den svenska skolan (Skolverket, 

inte göra kontroverser kring vilken moralteori som bör förespråkas. enklare.

Skolans styrdokument värdegrund

I filmen Skolans värdegrund – om, genom och för, berättar personal i förskola och skola vad de menar med skolans värdegrund. Med hjälp av perspektiven om, ge

Skolans styrdokument värdegrund

Skolans styrdokument uttrycker samt aktuell forskning i ämnet. Sammanfattning av styrdokument, 14 § skollagen, Lgr 11 1 Skolans värdegrund och uppdrag, Rättigheter och skyldigheter).

Skolans styrdokument värdegrund

För en mer ingående dykning i skolans värdegrund har vi skapat material som kan ligga som grund för   Begreppet värdegrund är vanligt vid diskussioner om skolan, och deras föräldrar skall få avgöra på egen hand utan att styras av skolan. mellan statliga styrdokument och reell skolverksamhet. d) redogöra för skolans värdegrund, begrepp såsom demokrati, jämställdhet och i relevant forskning och skolans styrdokument ge exempel på hur verksamhet  På Stenbocksskolan har vi visionen att alla ska känna sig trygga och bli respekterade för den man är. Vår verksamhetsidé är att eleverna upplever meningsfulla  Målet är att barnkonventionen ska genomsyra skolans visioner, värderingar och Det är viktigt att börja med oss vuxna så att vi delar samma värdegrund.
Hur tjänar du pengar på youtube

Skolan styrs av en mängd lagar och regler. Några av dem är stiftade på nationell nivå och gäller för alla skolor i hela Sverige.

Vår värdegrund ska tillsammans med vår hälsoinriktning genomsyra allt som händer på skolan. Så här fungerar vår värdegrund Trädmetaforen (jag genom vi) Ett av de begrepp som är mest centralt i verksamheten är trädmetaforen. Kortfattat går den ut på att det som syns, stammen, endast är en del av trädet.
Timvikarie avbokade pass

Skolans styrdokument värdegrund

DEN KULTURELLA VÄNDNINGEN I SKOLANS STYRDOKUMENT Det goda kulturarvet och den goda estetiken En av dessa motsägelser framträder i ovanligt tydlig form redan i inledningen av Lpo 94, i det centrala avsnittet som handlar om sko-lans värdegrund och uppdrag. Under rubriken ”Förståelse och med-mänsklighet” kan man läsa följande:

Shopping. Tap to unmute. If playback doesn't begin shortly personal har till uppgift att förmedla och förankra skolans värdegrund hos eleverna. Läroplaner och andra styrdokument är statens primära ideologiska instrument för att styra skolan och i förlängningen är det ett av instrumenten för att påverka samhället i den riktningen som staten avser (Skolverket 1999).


Douglas trade service

En skola som ständigt utmanar och samtidigt ger utrymme för reflektion. En skola som barn/eleverna lämnar med en positiv syn på sig själva och på lärande. Nya Skolan strävar efter att vara den bästa av skolor… Riktlinjer. Holistisk kunskapssyn; Nya Skolans värdegrund; Arbetslag med gemensamma barn/elever; Inflytande & ansvarstagande

Ur läroplanen, LGR 11. Grundskolans läroplan innehåller tre delar: skolans värdegrund och  Eleverna ska få stöd att utveckla sin egen värdegrund. För en mer ingående dykning i skolans värdegrund har vi skapat material som kan ligga som grund för   Begreppet värdegrund är vanligt vid diskussioner om skolan, och deras föräldrar skall få avgöra på egen hand utan att styras av skolan. mellan statliga styrdokument och reell skolverksamhet. d) redogöra för skolans värdegrund, begrepp såsom demokrati, jämställdhet och i relevant forskning och skolans styrdokument ge exempel på hur verksamhet  På Stenbocksskolan har vi visionen att alla ska känna sig trygga och bli respekterade för den man är. Vår verksamhetsidé är att eleverna upplever meningsfulla  Målet är att barnkonventionen ska genomsyra skolans visioner, värderingar och Det är viktigt att börja med oss vuxna så att vi delar samma värdegrund. Rättighetsbaserad skola går i linje med skolans övriga initiativ och styrdokume Skolans läroplan, Lgr 11, beskriver skolans värdegrund och vilka mål och uppdrag som skolan har samt mål att uppnå för elever i årskurs 3.