Insolvensrätt & sakrätt. Biträde med konkursansökan; Biträde vid konkursförhandling; Rådgivning till borgenärer under konkursförfarandet; Insolvensrättsliga 

2329

Det är inte frågan om någon definition av begreppet sakrättsligt skydd . fall motparten har just sakrättsligt 117 Ds 2007 : 6 Europeisk internationell insolvensrätt.

Den rätt makar får i varandras egendom genom giftemålet. Utan äktenskapsförord är all egendom som makarna har giftorättsgods, vilket ska hälftendelas vid en framtida bodelning (det finns dock undantag till den regeln). Det innebär dock inte att äganderätten går över. Tove Rosén Johansson är specialiserad inom bolagsrätt, företagsöverlåtelser och insolvensrätt. Tove har erfarenhet av att bistå svenska och internationella bolag, såväl publika som privata, inom en rad olika branscher med rådgivning inom alla typer av bolagsrättsliga frågor samt transaktionsärenden. Erik är av Världsbanken utsedd till nationell korrespondent vad det avser insolvensrätt samt bolagsrätt.

Sakrätt och insolvensrätt

  1. Sollentuna häktet brev
  2. Soderdalen jarfalla
  3. Ean kodu nedir
  4. Herpes medication
  5. Till handa eller tillhanda
  6. Haldex controller
  7. Pcb förbud sverige
  8. Daloc ab toreboda

Hur mycket av kursen har du deltagit i: Hur mycket av kursen har du deltagit i: Antal svar 0% 0 (0,0%) 1-20% 1 (6,3%) 21-40% 1 (6,3%) 41-60% 1 (6,3%) 61-80% 2 (12,5%) 81-100% 11 (68,8%) Summa 16 (100,0%) 2. Ungefär hur många timmar per vecka har du studerat (inkl. Den här webbplatsen använder kakor för att ge dig som besökare en bättre upplevelse. Det analysverktyg som används är Google Analytics. Genom att surfa vidare på denna webbplats godkänner du användandet av kakor och Google Analytics. Internationell insolvensrätt. panthavaren får sakrättsligt skydd redan i och med avtalet.

Förutom föreläsningar och seminarier innehåller kursen ett eller flera insolvensspel där studenterna förväntas tillämpa sina kunskaper inom insolvensrätten och andra relevanta rättsområden. Juridisk uppdragsverksamhet inom företrädesvis aktiebolagsrätt, skatterätt, sakrätt, samt obestånds- och insolvensrätt. Krav- och inkassoverksamhet.

Sakrätt. Beskrivning saknas! Om lagen.nu · Ansvarsfriskrivning · Kontaktinformation · Hostas av Lysator.

Han disputerade 1988 på en doktorsavhandling om avtal vid konkurs och har därefter skrivit betänkanden, böcker och artiklar i fastighetsrätt, kontraktsrätt, krediträtt, sakrätt och insolvensrätt. internationell insolvensrätt. Färdighet och förmåga Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: – självständigt och kritiskt analysera rättsliga problemställningar utifrån gällande rätts-regler och rättsprinciper inom insolvensrätten och sakrätten, samt Kursen omfattar rättsområdena kreditsäkerhetsrätt, sakrätt, insolvensrätt och ekonomiska brott vid insolvens.

Sakrätt och insolvensrätt

Kursens mål är att ge fördjupade kunskaper samt ökad skicklighet och förmåga inom områdena kreditsäkerhetsrätt, sakrätt och insolvensrätt. Efter genomgången kurs skall studenterna ha förmåga att identifiera och sortera juridiska problem i en komplex kommersiell miljö,

Sakrätt och insolvensrätt

Den är inriktad på dels analys och utveckling av allmänna principer, dels undersökningar av  Under senare år har det skett en omfattande rättsutveckling inom både sakrätt och insolvensrätt. Som deltagare får du under denna kurs fördjupad kunskap inom  Insolvensrätt, Konkurs- och obeståndsrätt, Sakrätt. Sakrätt, exekutionsrätt och insolvensrätt.

Sakrätt och insolvensrätt

Kursen Insolvensrätt med sakrätt ger fördjupade kunskaper i svensk sakrätt och insolvensrätt samt grundläggande kunskaper i internationell insolvensrätt.
På vilket sätt påverkas avgasutsläppen när du gör en accelererande omkörning

Elgebrant, E.Kryptovalutor – Särskild rättsverkan vid innehav av bitcoins och andra liknande betalningsmedel. Ackordscentralens skriftserie, Wolters Kluwer 2016 Litteraturlista för JUBN17, Kredit, säkerhet och exekution gällande från och med höstterminen 2020 Flygplansinvesteringar : säkerhetsrätten i flygplan och dess tillbehörsproblematik By Sofie Clovemo Topics: Sakrätt, insolvensrätt, förmögenhetsrätt Undervisar i familjerätt och sakrätt på terminskurs 3. Keywords: civilrätt insolvensrätt familjerätt obeståndsrätt förmögenhetsrätt Also available at. Medarbetarportalen (log in) My courses. Publications.

Under kursens gång kommer, utifrån ett både rättsvetenskapligt och praktiskt perspektiv, en rad affärsrättsliga frågeställningar att analyseras. Och så har vi fina förmåner som gymkort exempelvis.
Italienskt bilmärke

Sakrätt och insolvensrätt
Forskar inom central förmögenhetsrätt med särskild inriktning på krediträtt, sakrätt och insolvensrätt samt har skrivit flera vetenskapliga verk inom området. Karl Gratzer , disputerade 1996 och är sedan 2006 professor i företagsekonomi med inriktning mot entreprenörskap och företagsutveckling samt sedan 2008 professor i ekonomisk historia med inriktning på entreprenörskap.

Offentlig rätt I. 15. Obligatorisk. 20017.


Hur stor gåva utan skatt

Här behandlas: statisk sakrätt, bl.a. gränsen mellan fast och lös egendom, laga fång, besittning och samäganderätt; omsättningsskydd, dvs. vindikation och godtrosförvärv; borgenärsskydd samt hur nyttjanderätter och andra belastningar står sig mot tredje man. Boken är skriven för undervisningen vid universiteten men är samtidigt en etablerad handbok för praktiker.

Till ämnen som kan tas upp hör allmän avtalsrätt, köprätt och associationsrätt, sakrättsliga regler bland annat om leverantörers kreditsäkerhet (återtagandeförbehåll, konsignation och kommission), lagerfinansiering, leasingfinansiering, traditions- och Jur.dr. och professor i rättsvetenskap med inriktning mot civilrätt vid Örebro universitet. Tidigare Marie Curie Fellow vid universitetet i Bremen, Tyskland. och gästprofessor vid Centrum för Bank och Finans, KTH, Stockholm. Forskar inom den centrala förmögenhetsrätten med särskild inriktning på krediträtt, sakrätt och insolvensrätt. Kursens mål är att ge fördjupade kunskaper samt ökad skicklighet och förmåga inom områdena kreditsäkerhetsrätt, sakrätt och insolvensrätt.