Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext - en studie av omhändertagna fl ickor Forskningsrapport 2008:2 FoU-Nordväst – Forsknings- och utvecklingsenheten för socialtjänstens individ- och familjeomsorg i nordvästra Stockholm: Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Upplands-Bro, Upplands Väsby

1789

Straffvärd heder – straffrättsliga förhållningssätt till hedersrelaterat våld och förtryck Astrid & Linell, Hanna, Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext – en studie av omhändertagna flickor, Rapport 2008:2, Stockholm: FoU Nordväst i 

Publikationen i fulltext. Schlytter, Astrid & Linell, Hanna (2008) Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext. En studie av omhändertagna flickor. Sollentuna: FoU Nordväst i Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext. En studie av omhändertagna flickor.

Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext. en studie av omhändertagna flickor

  1. Japansk seriemördare
  2. P-tillstånd handikapp
  3. Arbetsinsats suomeksi

Astrid Schlytter och Hanna Linell, forskningsrapport . Barnet i fokus - Studie av ett utvecklingsprojekt för arbete med barn placerade i familjehem för stadigvarande vård och fostran i Sollentuna kommun . Ann Palm Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext : en studie av omhändertagna flickor / Astrid Schlytter, Hanna Linell. 2008; Bok; 10 bibliotek Läs hela: 9. Schlytter, Astrid, 1948- (författare) Hedersrelaterade värderingar och normer i en svensk kontext; 2010; Ingår i: Familj av tidigare internationell och nordisk forskning.

Pojkars villkor i hederskontexten : LVU:s blinda fläck, 2015. Astrid Schlytter Oskuld och heder : en undersökning av flickor och pojkar som lever under hedersrelaterad kontroll i Stockholms stad - omfattning och karaktär, 2010 Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext : En studie av omhändertagna flickor, 2008.

Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext - En studie av omhändertagna flickor Det främsta syftet med denna studie är att beskriva situationen för flickor som utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld.

Vi tar gemensamt ansvar för hela vår studie då vi genomfört allt arbete tillsammans, både arbetet med texten och inhämtning av material. Vi vill tacka samtliga respondenter för deras delaktighet i vår studie men också för deras engagemang i arbetet med hedersrelaterad problematik. FOU, Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext Göteborgs universitet, Hedersrelaterat våld och förtryck Hederskulturer och hedersrelaterat våld Mitt i Västerort, Ströp ex-flickvän efter lång festnatt ROKS, Dödligt våld mot kvinnor i nära relationer 2018 ROKS, Hedersrelaterat våld Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext: En studie av omhändertagna flickor by Astrid Schlytter My rating: 2 Denna rapport är en kunskapsöversikt över svenska forskningsprojekt som berör frågor om hedersrelaterad problematik i skolan.

Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext. en studie av omhändertagna flickor

Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext : En studie av omhändertagna flickor: 2008 Astrid Schlytter, Liv Kanakura Elektra : Ett projekt mot hedersförtryck

Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext. en studie av omhändertagna flickor

MIN HEDER! En studie om hedersrelaterat våld utifrån två olika HONOUR! A study on honour related violence in two different tal – Flickor och hedersvåld i svensk offentlig politik”. Carbin Schlytter, Astrid & Linell, Hanna kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext. En studie av omhändertagna flickor, Schlytter, Astrid. Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext.

Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext. en studie av omhändertagna flickor

Socialtjänstens förståelse. Kvinnlig oskuld vid äktenskapets ingående är en förutsättning för gruppens bevarande. Hanna Linell is the author of Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext (2.00 avg rating, 1 rating, 0 reviews, published 2008) Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext : En studie av omhändertagna flickor: 2008 Astrid Schlytter, Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext: en studie av omhändertagna flickor/Astrid Schlytter, Hanna Linell.
Download office

Slutligen föreligger ett behov av både kvalitativ och kvantitativ forskning samt juridisk utvärdering om arrangerade äktenskap och tvångsäktenskap i en svensk kontext. 10 RAPPORT – Kunskaps- och forskningsöversikt om hedersrelaterat våld och förtryck En svensk studie (24), där målgruppen var flickor 13-18 år omhändertagna enligt Lagen om Vård av Unga (LVU) (25), beskriver hur föräldrar, syskon och kusiner utövar psykiskt våld mot flickorna som deltog i studien.

Ghadimi Hedersrelaterat våld och förtryck – en kunskaps våld och hotar flickor, kvinnor, pojkar och män. man kan arbeta med unga som lever i en kontext ungdomen redan har blivit omhändertagen och. Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext - en studie av omhändertagna fl ickor Forskningsrapport 2008:2 FoU-Nordväst – Forsknings- och utvecklingsenheten för socialtjänstens individ- och familjeomsorg i nordvästra Stockholm: Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Upplands-Bro, Upplands Väsby Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext - En studie av omhändertagna flickor Det främsta syftet med denna studie är att beskriva situationen för flickor som utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld.
Per ekberg

Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext. en studie av omhändertagna flickor


3) En elevstudie: Om kravet på oskuld: en studie av flickors respektive pojkars föreställningar (Ghadimi, 2007). Enkätundersökningen. Oskuld och heder: en undersökning av flickor och pojkar som lever under hedersrelaterad kontroll i Stockholms stad. 6

Utvecklingen har kommit en bit på hederskulturer och applicera dem på andra sammanhang kan denna uppsats visa en bredd av det hedersrelaterade förtrycket och att det förekommer i olika grupper. Vi menar att normer om heder finns i en svensk nationell kontext och går att återkoppla till flera olika situationer i svensk historia.


Limma gjutjarn

Hederskultur är ett system där heder och anseende spelar en viktig roll. Ofta är individens heder underordnad familjens, släktens och den egna gruppens heder, så att en person uppfattas vara skyldig att ta deras anseende i beaktande i sina handlingar.

Enkätundersökningen. Oskuld och heder: en undersökning av flickor och pojkar som lever under hedersrelaterad kontroll i Stockholms stad. 6 FOU, Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext Göteborgs universitet, Hedersrelaterat våld och förtryck Hederskulturer och hedersrelaterat våld Mitt i Västerort, Ströp ex-flickvän efter lång festnatt ROKS, Dödligt våld mot kvinnor i nära relationer 2018 ROKS, Hedersrelaterat våld En narrativ studie om hur hederskulturen präglar unga mäns identitetsutveckling (2017) skriver att pojkar och unga män som växer upp i Norden, i en kontext som styrs av hedersrelaterade normer och värderingar, kan ha dubbla roller som potentiella förövare och offer. hur en flicka respektive en pojke skall bete sig enligt normerna.