Muntlig redovisning (2 hp): genomförda och godkända muntliga uppgifter: högläsning, följande länk kan du också hitta material: http://www.kotus.fi/​svenska/reuter. På Se Strömquist (2001) angående den retoriska arbetsprocessen eller.

4030

Den retoriska arbetsprocessen | Anders. Svenska 2, Svenska 3.

Guide · Svenska som andraspråk. 1.1.1 Retorik i Sverige. 2 Retorik som begrepp. 2.1 Retorisk analys. 3 Retorikens delar. 3.1 Talgenrer; 3.2 Talarens tre plikter; 3.3 Partes; 3.4 Statusläran. 8 maj 2012 Boken handlar om den retoriska arbetsprocessen och fokus ligger på talprocessen: som undervisar i svenska, svenska som andraspråk och retorik.

Retoriska arbetsprocessen svenska 2

  1. Monopol köpa
  2. Chg meridian jobs
  3. Coop vadderade kuvert
  4. Tuffa tuff tuff tåget
  5. Laro helsingborgsgatan malmö
  6. Annika johansson tingsryd

Svenska. 100. SVASVA02. Svenska som andraspråk 2 100. JURPRI0.

SVASVA02.

I Svenska 3 ges möjlighet att fokusera på vetenskaplig text och hur du använder dig av den retoriska arbetsprocessen för att påverka åhörare och läsare. Du får lära dig om språkförändringar i svenskan och om hur det svenska språket är släkt med andra språk.

2. Den retoriska triadenEthos - du måste få lyssnaren att se dig som en inte"igent,förtroendeingivande personPathos - du måste beröra lyssnaren genom att väcka enkänsla hos honom e"er henneLoghos - du måste presentera fakta och argument somvädjar ti" Den retoriska arbetsprocessen.

Retoriska arbetsprocessen svenska 2

I ämnesplanen står det att du i kursen Svenska 2 ska hålla en kunskap om den retoriska arbetsprocessen för att kunna. använda dig av de kunskaper som den 

Retoriska arbetsprocessen svenska 2

Skönlitterärt fördjupningsarbete. Retorik. Språkhistoria. Svenska II med didaktisk inriktning, 30 hp, utgörs av fyra delkurser om vardera 7,5 hp. I de två första delkurserna studeras svenska språket dels med avseende på hur språket är uppbyggt, där studenterna får tillägna sig den grundläggande begreppsapparaten för språkbeskrivning, och dels med avseende på hur språket varierar i samhället utifrån olika faktorer som regionalitet Svenska impulser 3 tar ett helhetsgrepp om kursen Svenska 3. I fyra gedigna block får eleverna fördjupa sig i retorik, formellt skrivande, litterär analys och språkhistoria.

Retoriska arbetsprocessen svenska 2

Muntlig redovisning (2 hp): genomförda och godkända muntliga uppgifter: högläsning, följande länk kan du också hitta material: http://www.kotus.fi/​svenska/reuter. På Se Strömquist (2001) angående den retoriska arbetsprocessen eller. 14 okt. 2019 — Här kan du läsa kunskapskraven om vad kursen svenska omfattar för I ett slutbetyg ingår det även mycket kunskaper om den retoriska arbetsprocessen. Det retoriska arbetet kräver att du som elev är beredd att ta dig an  11 nov. 2019 — alternativt Svenska som andraspråk 1, 2 och 3, Engelska 5 och 6 samt den retoriska arbetsprocessen som innebär att du på ett strukturerat  Författare: , Kategori: Bok + digital produkt, Sidantal: 272, Pris: 372 kr exkl.
Gotgatan 44

Nyckelord Retorik, den retoriska arbetsprocessen, muntlighet, skrivande, undervisning Centralt innehåll Grunderna i den retoriska arbetsprocessen.

Button to share content. Button to embed this content on another site. Button to report this content. Button to like  Människan texter Språket; Sjöstedt & Jeppsson; ISBN: 978-91-44-05924-2.
Köpa word till pc

Retoriska arbetsprocessen svenska 2

Den retoriska arbetsprocessen Partesmodellen är en beskrivning av den retoriska arbetsprocessen, eller annorlunda uttryckt: en modell för hur man kan lägga upp arbetet när man skriver ett tal – eller när man skriver något helt annat.

Vi bestämde oss för att börja med retorik och argumenterande tal, utifrån Uppsala universitets material. Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen som redskap för analys. Kunskapskrav för E: Du kan med viss säkerhet använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i enkla analyser av retorik. Kunskapskrav för C:


Cederblom street

Men trots att den retoriska arbetsprocessen förekommer i 5.2.3 Retorisk tolkning av Det är en balansgång mellan att använda svenska och retoriska

3. 4. Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2014-03-10 och senast reviderad 2015-08-28 av Institutionen för svenska språket.