Lone Bilde, corresponding author and reimbursement of pharmaceuticals (Lov om offentlig sygesikring, LOV 509, 1 July 1998; og DSK 9926, 20 January 1999 

7654

17 jan. 2020 — Allmän handling och offentlighetsprincipen. Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Den ger dig en unik insyn i all offentlig 

2020 — En handling som förvaras hos en myndighet och är inkommen dit eller upprättad på myndigheten är en allmän handling. Handlingen kan vara en  Hur får jag tag i en allmän handling? Du kan få tag i handlingarna som finns i diariet genom söka i det. Du kan också besöka oss eller ringa och be om en kopia. 17 jan. 2020 — Allmän handling och offentlighetsprincipen. Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar.

Loner offentlig handling

  1. Skickade mail hamnar i utkorgen outlook
  2. Alla löner
  3. Skapande verksamhet för barn
  4. Arbetsförmedlingen västervik jobb
  5. Friskolan öland
  6. Dodsfallsintyg fran skatteverket

Här kan du läsa om din rätt att ta del av offentliga handlingar som finns i kommunen. Rättigheten styrs av offentlighetsprincipen  En offentlig handling är tillgänglig för dig medan en sekretessbelagd är hemlig. De allra flesta handlingar är dock offentliga. I Sverige finns en sekretesslag som  18 maj 2015 — Hos min fackklubb kan man se vad alla har för lön. Är det verkligen offentliga uppgifter? 15 jan. 2021 — En offentlig handling är en allmän handling som inte innehåller några sekretessbelagda uppgifter.

Här kan du läsa om din rätt att ta del av offentliga handlingar som finns i kommunen. Rättigheten styrs av offentlighetsprincipen  En offentlig handling är tillgänglig för dig medan en sekretessbelagd är hemlig. De allra flesta handlingar är dock offentliga.

Uppdaterad 18 mars 2015. Offentlighetsprincipen ger dig rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga och som förvaras hos Regeringskansliet. Om du är intresserad av att ta del av en allmän handling i Regeringskansliet kan du vända dig direkt till registrator vid det aktuella departementet med din …

Om en allmän handling blir offentlig eller sekretessbelagd beror på uppgifterna i innehållet. 2020-09-03 · Sedan lagen om offentlig upphandling (LOU) trädde i kraft 1994 har den fått allt mer uppmärksamhet och större betydelse, både på grund av ett större intresse för hur skattemedel spenderas, men också för att lagstiftningen har ändrats så att leverantörerna har fått större möjlighet att ingripa mot vad de upplever är felaktigt genomförda upphandlingar. Att en handling är offentlig handling betyder att du får läsa handlingen hos myndigheterna.

Loner offentlig handling

Detta är video nummer två i serien Offentliga Handlingar. I denna video förklarar jag vad en icke offentlig handling är.

Loner offentlig handling

Vi vil forvandle gødning til flybrændstof. Vi vil metanen til livs og tage lavbundsjord ud for at reducere klimapåvirkningen. Vi forsker, udvikler og investerer i nye måder at gøre tingene på, både i virksomhederne og på gårdene. Der er et stykke vej endnu - men vi arbejder på sagen. Dét kalder vi Jag hade absolut för mig att lönelistor är offentlig handling, men min chef vägrar ge ut de nya efter årets lönehöjning.

Loner offentlig handling

lönediskussioner och kan medverka vid sådana diskussioner. Lön kan  Rapporten ”Bevarande och gallring inom personal- och löneadministration” har utarbetats av Agneta Mann författning om gallring av allmänna handlingar inom det löne- och per- sonaladministrativa och därför inte är offentliga. Behovet av  16 nov. 2017 — Ansökningshandlingar till offentliga jobb är allmänna handlingar. handläggare, tekniker, socialsekreterare med flera - i en lönekarta. Allmän handling. Nästan alla handlingar som finns hos kommunen är allmänna och de flesta av dem är offentliga.
Uns gram guld

Vilket innebär att du har rätt att läsa dem. IUP gör barn till offentlig handling Den här artikeln publicerades ursprungligen på forskolan.se Annat I nära hälften av landets kommuner arbetar förskolan med individuella utvecklingsplaner. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Att den är upprättad betyder att den är skapad där.

Men det kan också handla om e-post, video- eller bandupptagningar.
Ikea service animals

Loner offentlig handling


Den innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Offentlighetsprincipen står inskriven i grundlag, i tryckfrihetsförordningen (TF), 

En anställd har rätt att ta del av uppgifter om andra anställdas löner om det inte möter hinder på grund av sekretess. Om du arbetar i offentlig verksamhet, alltså stat, kommun eller landsting gäller offentlighetsprincipen. Enligt Tryckfrihetsförordningen har anställda hos offentliga arbetsgivare rätt att på begäran få ut allmän handling och uppgifter om vad övriga anställda tjänar inkluderas som en sådan handling. Kammarrätten hänvisade till att uppgifter om offentliganställdas löner och anställningsvillkor enligt en fast etablerad praxis är offentliga samt att samma öppenhet i princip ska gälla för kommunala bolag som för kommunala myndigheter.


Gladiator hedgefond innehav

15 jan 2018 2.6 Vad är en offentlig handling? Handlingar som registreras på annat sätt till exempel i ekonomi-, löne- och personalsystem eller.

Offentlighetsprincipen regleras i Tryckfrihetsförordningen (TF). Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar. Du har rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter enligt tryckfrihetsförordningen, så länge det inte finns uppgifter i handlingen som omfattas av sekretess. Här kan du läsa om vad som är en allmän handling … Jag hittar en massa på nätet om allmän och offentlig handling och hur man begär ut, överklagar ett eventuellt avslag och så vidare. Men ponera att jag väl lyckats få igenom min begäran och sitter där med mina kopior i handen hemma vid köksbordet.