Pris: 304 kr. häftad, 2013. Skickas inom 3-6 vardagar. Köp boken Miljö- och sociala hänsyn i offentlig upphandling : juridik och praktik av Christoffer Stavenow, 

2707

De nya EU-direktiven om offentlig upphandling erbjuder upphandlande myndigheter stora möjligheter att ta sociala hänsyn. Region Örebro län 

Syftet med uppsatsen är att utreda om och under vilka förutsättningar som en upphandlande enhet kan ta sociala hänsyn vid offentlig upphandling mot bakgrund av den lagstiftning och praxis som finns på området. Den första möjligheten att ta sociala hänsyn i samband med offentlig upphandling finns i fasen precis innan upphandlingsdirektiven blir tillämpliga, nämligen vid valet av själva föremålet för upphandlingen (kontraktsföremålet), eller med andra ord när man ställer sig frågan: Vad vill jag, i egenskap av upphandlande myndighet, köpa eller låta bygga* På detta stadium har den Regeringen beslutade nyligen om lagrådsremissen om miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid offentlig upphandling. Förslaget som fått stor uppmärksamhet innebär förtydliganden och skärpningar av gällande rätt mot bakgrund av dels de nya upphandlingsdirektiven, dels politiska målsättningar. Motiven är goda. Det är angeläget att offentliga kontrakt inte tillskansas på göra så här och debatten har förts under rubriken ”sociala hänsyn vid offentlig upphandling”. Den har då omfattat allt från frågor som har varit mycket kontroversiella – till exempel om en myndighet kan kräva att leverantören betalar sina anställda lön enligt kollektivav ­ Det är möjligt att ta sociala hänsyn vid offentlig upphandling genom att använda sig av sociala kriterier. Förutom att få en tjänst utförd eller en vara levererad, kan upphandlande myndighet höja ambitionsnivån genom att även vilja att upphandlingen tillgodoser sociala eller samhälleliga ändamål.

Sociala hansyn vid offentlig upphandling

  1. Text fattig bonddräng
  2. Studielån inkomstgräns
  3. Malmo stadsbibliotek e bok
  4. Loner offentlig handling
  5. Borges jorge luis aleph
  6. Vita free tax
  7. Lift utbildning
  8. Medicon village i lund

Här framgår att en upphandlande myndighet bör beakta miljöhänsyn, sociala och arbetsrättsliga hänsyn vid offentlig upphandling om upphandlingens art  Inledning. 1. Varför en facklig handbok om offentlig upphandling? göra så här och debatten har förts under rubriken ”sociala hänsyn vid offentlig upphandling”. om att miljöhänsyn och sociala hänsyn bör beaktas vid upphandling. Förslaget.

Samtidigt minimerar du skador på miljön och värnar om olika sociala aspekter såsom schyssta arbetsvillkor. Det lönar sig såväl för ekonomin som för samhället att ställa hållbarhetskrav i offentlig upphandling.

Avhandlingen heter Beaktande av sociala och miljömässiga hänsyn vid offentlig upphandling. Den mest centrala frågeställningen i forskningen 

EU & Arbetsrätt, (4). http://www.niwl.se/euarb/01%2D4/06main.asp. Varför miljöanpassa upphandlingen? Den offentliga sektorn är en stor påverkansfaktor vid inköp.

Sociala hansyn vid offentlig upphandling

Konkurrensverket rekommenderar myndigheterna och enheter som genomför offentliga upphandlingar att ta hänsyn till miljön och även sociala hänseenden i 

Sociala hansyn vid offentlig upphandling

Syftet med att reglera den offentliga upphandlingen inom EU var  Verket har just publicerat en ny upphandlingsguide med  Domen har gjort debatten inflammerad: Kommissionen anser att den bekräftar dess egen tolkning av EUs regler om offentlig upphandling. Miljögrupper hävdar  Lagen om offentlig upphandling (LOU) ger kommunen möjlighet att ställa krav på det vi köper så att varan eller tjänsten är hållbar, både socialt och miljömässigt. klausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling – ILO:s konvention nr 94 samt en internationell jämförelse, SOU 2016:15. Utredningens uppdrag är härmed  Lagen (1992:1528) om offentlig upphandling samt de bakomliggande gemenskapsrattsliga direktiven innehaller komplicerade och i manga fall  Vi bjuder in till föreläsning och erfarenhetsutbyte om sociala hänsyn och reserve- rade kontrakt vid offentlig upphandling. Vi kommer även titta på hur man kan  Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) anger i första kapitlet att sociala hänsyn bör beaktas vid upphandling: 9 a § Upphandlande myndigheter bör  av A Streng · 2018 — ling – en handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling definieras socialt upphandling så att sociala hänsyn bättre kan tas i beaktande i de offentliga  5.

Sociala hansyn vid offentlig upphandling

I Lagen om offentlig upphandling (LOU) anges att man bör ställa  Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling. SOU 2016:15. ILO:s konvention nr 94 samt en internationell jämförelse  Eva Ternegren om hur reserverad upphandling och sociala hänsyn ger Att använda sociala hänsyn i offentlig upphandling – nuläge och  Social hänsyn måste bli obligatorisk vid offentlig upphandling. Migrantarbetare arbetar under slavliknande villkor i produktionen av thailändskt  De nya EU-direktiven om offentlig upphandling erbjuder upphandlande myndigheter stora möjligheter att ta sociala hänsyn.
Garda alarm brandvarnare batteribyte

Upphandling med social hänsyn. Intresset är stort bland politiker och beställarenheter kring vad man kan göra inom lagen om offentlig upphandling (LOU).

Denna uppsats behandlar frågan om sociala hänsyn vid offentlig upphandling. Syftet med uppsatsen är att utreda om och under vilka förutsättningar som en upphandlande enhet kan ta sociala hänsyn vid offentlig upphandling mot bakgrund av den lagstiftning och praxis som finns på området. Den första möjligheten att ta sociala hänsyn i samband med offentlig upphandling finns i fasen precis innan upphandlingsdirektiven blir tillämpliga, nämligen vid valet av själva föremålet för upphandlingen (kontraktsföremålet), eller med andra ord när man ställer sig frågan: Vad vill jag, i egenskap av upphandlande myndighet, köpa eller låta bygga* På detta stadium har den Regeringen beslutade nyligen om lagrådsremissen om miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid offentlig upphandling. Förslaget som fått stor uppmärksamhet innebär förtydliganden och skärpningar av gällande rätt mot bakgrund av dels de nya upphandlingsdirektiven, dels politiska målsättningar.
My way butik otel ağva

Sociala hansyn vid offentlig upphandling


Offentliga upphandlingar står för nästan en femtedel av EU:s ekonomi. Det förslag som på torsdagen fick grönt ljus av EU-parlamentets 

Värden i samhällsstyrningen - En studie om sociala hänsyn vid offentlig upphandling Rådström, Fanny LU STVK02 20151 Department of Political Science. Mark; Abstract The ‘New Public Management’ wave of the 90s is considered to have had a great impact on the values that control the Swedish public administration. Doktorsavhandling om hur sociala och miljömässiga hänsyn kan beaktas vid offentlig upphandling.


Geo uu se

Bör och kan Sverige ratificera en viktig ILO-konvention om sociala rättigheter i samband med offentlig upphandling? Ja, anser TCO i sitt remissvar.

Socialdemokraterna tycker att dessa pengar ska kunna användas för att även nå sociala politiska mål och för att gynna situationen för de i samhället offentlig upphandling. Det är med dessa utgångspunkter Konkurrensverket kommer förvalta och utveckla hållbarhetskriterierna för offentlig upphandling. 1.1 Upphandlande myndigheter och enheter har stor frihet att ta miljöhänsyn och sociala hänsyn vid offentlig upphandling Upphandlingen ska i sig vara av sådan art att det är motiverat att ta hänsyn till miljön eller sociala värden. Sådan hänsyn måste även stå i rimlig proportion till de kostnader som de upphandlande enheterna kan ådra sig. För att leverantörerna ska kunna uppfylla kraven på miljöhänseenden och social hänsyn kan de behöva uppfylla vissa krav på sina produkter, tjänster eller sociala hänsyn vid offentlig upphandling Upphandlande myndigheter och enheter (härefter upphandlande myndigheter) har stor frihet att definiera föremålet för kontraktet och ta miljöhänsyn och sociala hänsyn utifrån sina egna preferenser och behov.